Уред на BOSCH за калибрирање на сензори за притисок во гумите (TPMS)

166

Уредот TPA 300 на BOSCH е специјално развиен за универзалните сензори за контрола на притисокот во гумите (TPMS). Уредот покрива и може да се користи на околу 95% од возилата на пазарот.
Со него може да се програмираат преку 20 различни брендови на универзални сензори.


Преку wireless транмисија, TPMS податоците се прикажуваат директно на сопствениот екран од 2,8 инчи. Работата е лесна и едноставна а програмирањето на сензорите брзо и прецизно.

Редовно се врши апдејт на софтверот и функциите, возилата и покривањето на сензорите што гарантира дека вашиот сервисот секогаш ќе биде во тек со новините и ќе обезбедува точна услуга за клиентите.

Реклама