Најважните вештини кај успешните менаџери

37
Фото - Freepik

Добрата практика покажува дека најдобри менаџери се оние кои имаат : експертски познавања од областа која ќе ја раководат, одлични вештини за комуникација со луѓето, желба да управуваат.

Експертски познавања. Сопствениците и менаџерите за човечки ресурси, на пониските менаџерски позиции, најчесто предлагаат и избираат луѓе со експертски познавања во областа во која ќе управуваат.

Ако е потребно да се пополни местото менаџер на сервис, за таа позиција, најверојатно, ќе биде избран најдобриот сервисен консултант , со високо стручно образование и долгорочно искуство во дејноста. Човек кој ја познава работата и кој ќе може активно да комуницира со другите инжинери, мајстори и специјалисти.

Ако пак се избира менаџер на продажба, на таа позиција обично се поставува човек кој ја познава продажбата. Знае како да пронајде нови потенцијални клиенти, да оствари добра врска и конекција со клиентите, да обезбеди врвна презентација на производите и услугите, да ја затвара продажбата. Токму затоа, позицијата продажен менаџер, најчесто ја добива најдобриот продавач во фирмата, како унапредување и награда за врвните резултати, но и како гаранција дека компанијата ќе добие проверен и докажан експерт во својата област.

Но… да се потсетиме.

Менаџментот е уметност да ги завршите работите со помош на луѓето.”

Значи, врвниот менаџер на продажба, не треба да продава. Тој треба да ги води неговите продавачи кон остварување на целите во секторот за продажба. А тоа може да го направи преку активно водење на луѓето и успешно делегирање на обврските. Преку планирање на нивните активности, континуирано едуцирање и тренинг на продажните експерти, организирање и надгледување (контрола) на нивната работа.

Да се потсетиме на уште едно правило. Дури 75% од менаџерите велат дека им оди тешко да ги делегираат обврските.

Вештина за комуникација со други луѓе

Добрите менаџери, најчесто треба да имаат одлични вештини за комуникација со други луѓе.

Тоа им е потребно за да може да воспостават квалитетна и активна соработка со другите менаџери и со вработените. Да може ефикасно да работат во групи. Да ги мотивираат и стимулираат другите да ги испорачаат најдобрите можни резултати.

Најдобрите менаџери сакаат и знаат да слушаат. Да ги соберат информациите од што е можно повеќе извори и луѓе, да ги селектираат, обработат и врз база на тоа – донесат одлуки.

Вештината на комуникација и градење однос со луѓето е неопходна на сите менаџерски нивоа.

Со зголемување на нивото на менаџментот истата прогресивно се зголемува.

Според одредени статистички податоци, топ менаџерите дури 78% од своето работно време го минуваат во комуникација со други луѓе.

Преговарачки вештини

Во вашата менаџерска улога во компанијата, очекувајте многу преговарања.

Ќе преговарате секој ден… Со купувачите, добавувачите, финансиерите, другите менаџери на ваше или повисоко / пониско ниво, со акционерите, сопствениците на Вашиот бизнис…

Бизнисот е процес на континуирано преговарање.

И затоа, учете. Најдобрите техники на преговарање учете ги сами (преку читање книги, прирачници, статии во специјализирани списанија и интернет портали, преку следење на тренинзи и семинари), од вашите менаџери, од вашите клиенти, добавувачи и конкуренти.

Желба да управуваат

Одличните менаџери имаат огромна желба да управуваат.

Што значи тоа? Тие сакаат да комуницираат и соработуваат со надредените и со подредените работници.

Сакаат да се натпреваруваат. Горат од желба да ги остварат зацртаните резултати. Тие се динамични, самоуверени, сакаат да управуваат со луѓето, да им даваат насоки и инструкции што да сработат и како да го направат тоа.

Менаџментот не е за секого

И повторно се враќаме на тоа, дека менаџментот е уметност…вештина… која е комплексна, бара одредени предуслови, знаења и афинитети кои ги немаат сите вработени. 

Затоа праксата знае да биде безмилосна.

Ако на позицијата менаџер за продажба го поставите (унапредите) својот најдобар продавач, кој нема менаџерски способности, компанијата ја губи својата суперѕведа во продажбата која тешко се надоместува, а добива потпросечен менаџер.

Резултатот е катастрофален за двете страни. Ќе забележите пад на продажбата, тоа може да предизвика сериозни потреси во вашата фирма, ќе го разнишате целиот продажен тим, а вашиот врвен продавач ќе го трансформирате во исфрустриран менаџер кој не знае да ја работи својата работа и кого сега ќе треба да го уназадите или избркате од компанијата.

Токму затоа, големите корпорации задолжително ангажираат експерт, менаџер за човечки ресурси, кој има задача да ги следи вработените. Да ги скенира нивните способности, вештини, афинитети и лични карактеристики. Да ги води луѓето низ нивниот кариерен напредок (преку обуки, тренинзи, работилници). Да ги алоцира луѓето кои имаат менаџерски потенцијал и кои успешно ќе се подготвуваат од својата оперативна, да прогресираат до менаџерската функција.

Секако, ако таков кадар не може да се препознае или регрутира од сопствените редови, истиот може да се привлече и обезбеди од пазарот на труд, преку специјални хедхантинг активности.