Српската Пошта, вози на струја

19
Фото - Пошта / Игор Ѓукановиќ

Пошта на Србија, се опреми со 95 доставни возила со погон на струја, со кои секојдневно ќе ги дистрибуира пратките до своите клиенти.

Вредноста на набавката изнсува над 4,3 милиони евра и со неа Пошта на Србија, сака да ја демонстрира својата заложба за заштита на воздухот и животната средина .

Компанијата, на територијата на Србија има 1.793 пошти и 14.193 вработени лица.

Реклама