Држи ги во сиромаштија – Роберт Киосаки

55

Што мисли Роберт Киосаки, еден од најпознатите претприемачи, бизнисмени, тренери и автори во Америка за училиштата. Зошто во училиштата не ве учат како да заработите пари, туку ве учат како да се вработите?

Зошто земањето плата го убива претприемничкиот дух кај луѓето?

Зошто го дели своето знаење и компетенции, наместо да ги крие од луѓето и да ги држи во сиромаштија?