Рекорден квартал во продажбата на половни возила во Британија

52

Според последните статистички податоци, во вториот квартал од 2021 година (април-јуни), продадени се 2,167,504 користени возила на Британскиот пазар.

Во споредба со истиот пандемиски период во претходната година, оваа бројка претставува пораст од 108,6%.

Оваа бројка е за само 1.095 возила, помала од бројката на продадени користени возила во Q3 од 2020 година (кој истовремено е и рекорден квартал на Британскиот пазар на половни возила).

Како причина за овој своевиден бум во продажбата на користени возила се наведуваат – проблемите со микрочиповите, кои предизвикуваат проблеми во дистрибутивниот ланец за авто дилерите и продолжен рок на испорака на возилата.

Дополнително, како причина се наведува и укинувањето на рестриктивните мерки кои ги извадија луѓето надвор од своите домови, како и зголемената потреба на граѓаните за лична мобилност. Потребата да се поседува сопствен автомобил се зголемува бидејќи фирмите ги бараат своите вработени назад на работните места со физичко присуство, а луѓето сеуште се загрижени и исплашени да патуваат со јавен транспорт.

Само 12,7% од продадените возила се помлади од три години, а 96,4% од користените возила имаат бензински или дизел мотори.

Експерти велат дека е потребно да има жив пазар на користени возила, бидејќи на тој начин се одржува остаточната вредност на возилата, што пак позитивно влијае врз купувањето на нови возила.

Она што треба да се случи сега, е да се оствари сличен скок и во продажбата на нови возила, за да може да се избалансира негативниот ефект кој постарите возила го оставаат врз екологијата и воздухот.