Oсновната стратегија на Џек Велч

67

Џел Велч е еден од најмоќните менаџери и бизнис лидери во Соединетите Американски Држави, кој особено се истакна на кормилото на General Electric (GE).

Велч ја наследи компанијата General Electric во 1981 година и веднаш влезе во процесот на трансформација.

Велч дефинирал дека операциите на компанијата ќе се фокусираат на три “стратегиски круга” :

  • клучни производни операции (осветлување и локомотиви),
  • технолошки-интензивни бизниси и
  • услуги

По процесот на трансформација – секој бизнис под капата на GE ќе биде прв или втор на светскиот пазар.

Оние бизниси кои нема да успеат да ја остварат доминантната пазарна состојба, ќе бидат затворени.

По вака јасно дефинираната стратегија – да се биде лидер на пазрот, и низа на трансформациски мерки во компаниите, речиси сите, околу 14 бизниси под водство на Џек Велч, навистина станале пазарни лидери.

Во 1988 година, компаниите на General Electric имале околу 300.000 вработени кои оствариле промет од околу 50 милијарди долари, и нето заработка од 3,4 милијарди долари.

Џек Велч, зад себе остави успешна корпорација и многу примери на успешно водење кои се изучуваат, анализираат и применуваат во секојдневната пракса.