Нови хеликоптери за Германија

10

1,9 милијарди евра, е цената што Германската влада ќе и ја исплати на Airbus Helicopters за набавка на 44 транспортни хеликоптери.

Хеликоптерите ќе се користат во федералното министерство за внатрешни работи за чување на границите, борба против тероризмот, заштита на клучната инфраструктура.

Хеликоптерите ќе се користат и во цивилната заштита во случај на интервенции во случај на природни катастрофи, евакуација и спасување

Реклама