Нова стимулација за автобусите на струја во Лондон

87

Во престолнината на Велика Британија – Лондон, се прават сериозни чекори кон комплетна електрификација на градскиот превоз. Големата компанија Zenobe Energy, обезбедила кредит од 20 милиони фунти со кои ќе се исфинансира набавката на батерии, доволни за напојување на околу 100 градски автобуси во државна и приватна сопственост во Велика Британија.

Со овој проект, сопственик на батериите ќе биде корпорацијата Zenobe, која на автобуските оператори ќе им ги изнајмува (дава на лизинг) батериите. Притоа, таа ќе се грижи и за одржување и развој на инфраструктурата за полнење на батериите, а преку ноќ ќе прави и дополнување на испразнетите батерии.

На тој начин, се очекува дополнително да се стимулира развојот на започнатиот процес на електрификација на градскиот превоз. Операторите на автобусите ќе ја поседуваат шасијата, а за батериите, сложената инфраструктура за полнење на батериите ќе се грижи енергетскиот гигант Zanobe. Со таа поделба на товарот на инвестицијата, се очекува да се олесни и забрза обновата на автобуските флоти на операторите со нови, електрични автобуси.

Британските оператори на автобуси се обврзаа од 2025 година, да купуваат само електрични автобуси.