Напредна алатка за секој сервис. Систем за калибрација на BOSCH

19

Новите возила, носат со себе нови технологии и системи, чие функционирање најчесто зависи од голем број на соодветно подесени и калибрирани сензори.

Производителите на автомобили најчесто препорачуваат по комплетирање на каросериските поравки (лимарски поправки по сообраќајна незгода) да се изврши и прилагодување и калибрација на напредните системи за асистенција на возачот.

За тоа, секако ви треба соодветна опрема.

Уредот DAS 3000 S20 на BOSCH извршува прецизна калибрација на предниот Радар и Камера.

Робусниот уред DAS 3000 може да направи прилагодување и калибрирање на повеќе системи во возилото, како што се соодветната калибрација на Active Cruise Control (ACC), Forward Collision Warning (FCW) и Lane Assistance system (LDW/LKA).

Партнер на BOSCH во Македонија за сервисната опрема е Ауто Тренд.