Најплатени професии во Америка

66
Фото - Freepik

Според последните статистички податоци во Соединетите Американски Држави, на листата на најплатени професии апсолутно доминираат медицинарите.

Од 25 најплатени професии, дури 22 припаѓаат на секторот медицина.

Менаџерите (chief executives) се на 19-тото место и први на листата најплатени професионалци кои не припаѓаат на здравстениот сектор.

Погледнете какви се (во просек) примањата на најплатените професионалци во Америка.

Кардиолог$353,970
Анестезиолог$331,190
Орален и максилофацијален хирург$311,460
Медицинско лице од брза помош$310,640
Ортопедски хирург$306,220
Дерматолог$302,740
Радиолог$301,720
Хирург$297,800
Гинеколог$296,210
Педијатриски хирург$290,310
Офталмолог$270,090
Невролог$267,660
Ортодонт$267,280
Лекар$267,180
Психијатар$249,760
Лекар специјалист интернист$242,190
Семеен лекар$235,930
Лекар општ$231,500
Менаџер (Chief executive)$213,020
Meдицинска сестра (брат) анестезиолог$202,470
Педијатар$198,420
Авио пилот, копилот, инжинер за авио летови$198,190
Стоматолог специјалист$175,160
Стоматолог општ$167,160
Компјутерски и систем инжинер$162,930
Извор – Биро за работна статистика на САД