Најдете експерти за вашето возило во Македонија

35

Во нашата земја, се појави уште еден, добро осмислен и професионален директориум во кој можете брзо, лесно и едноставно да ги најдете најдобрите Авто Експерти во ваша близина.

Во мрежата на авто експерти, ќе најдете се што му треба на Вашето возило :

  • сервис за одржување, дијагностика и поправка на возилото,
  • сервис за лимарски поправки и фарбање,
  • електричарски сервис,
  • вулканизери,
  • станици за технички преглед и регистрација,
  • осигурителни компании и брокери,
  • авто салони за нови и користени возила,
  • финансиски институции за набавка на возилата (банки и лизинг куќи),
  • продавници за резервни делови и опрема…

Внимателно селектирана мрежа

Притоа, во полнењето на базата на податоци, се прави внимателна селекција и се вметнуваат само оние фирми кои имаат капацитети (инфраструктура, опрема, кадар и знаења) и традиција (историја) на квалитетно и професионално работење.

Во мрежата на авто експерти, ќе може да најдете се за вашето возило во Скопје, но и во другите градови во Републиката.

На страните и профилите на Авто експертие ќе може да ги најдете основните податоци, контакти, мислења и коментари на корисниците, но и бројни акции, кампањи и промоции за заштеда на вашиот буџет.

Реклама