Мостови и патеки за премин на дивите животни

47

Во зелените, природни подрачја… шуми, национални паркови… многу чести се судирите на автомобилите со диви животни кои знаат да бидат смртоносни и за животните, но и за учесниците во сообраќајот.

Од тие причини, агенциите за безбедност во сообраќајот, со помош на архитектите креираат специјални мостови, по кои безбедно може да преминат животните.

Такви мостови може да се најдат на повеќе точки на планетата. Ги градат и во Канада (која е особено кревка на сообраќајните незгоди предизвикани од елени кои претрчуваат преку автопатите), Америка…

Избравме два, зелениот мост во Сингапур, и слично креираниот мост во Холандија.

Одлична идеја, нели?

Зелен мост во Холандија.