Мисла од Наполеон Хил

63

Успешните луѓе знаат прецизно што сакаат, имаат план како да го добијат, веруваат во своите способности да го добијат и посветуваат голем дел од своето време да го остварат посакуваното.