Michelin, Antin и Enviro,градат фабрика за рециклирање на гуми

19

Трите компании Michelin, Antin и Enviro во своето задничко вложување, во Шведскиот град Удевала создадоа фабрика за која ќе има капацитет за рециклирање на околу 35.000 стари гуми годишно.

Според официјалните податоци, во Европа секоја година се создаваат околу 3,5 милиони тони стари гуми.

По стартувањето на фабриката за рециклирање, се очекува фабриката во Удевала да рециклира околу 1 милион тони стари гуми.

Во фабриката ќе се користи постапката на пиролиза со која преку процесот на рециклирање се црпат суровините од старите гуми, кои подоцна ќе може повторно да се употребат во процесот на производство.

Реклама