Кар шерингот – во огромен подем во Германија

20

Според официјалните податоци, бројот на регистрирани корисници на услугата кар шеринг (споделување и повремено користење на автомобили) во 2023 година во Германија пораснал за 22% на дури 5,51 милиони лица.

Паралелно со бројот на корисници, пораснал и бројот на автомобили кои се достапни за оваа услуга на 43.111 возила.

Најголемиот број на корисници се регистрирани во системот free-floating, што значи дека автомобилите од фирмите кои ја нудат оваа услуга може да се подигнат и остават на секое место во одредена област. За разлика од овој, постои уште еден систем, според кој автомобилите мора да се подигнуваат и оставаат во специјално одредени места (станици).

Со кар шеринг моделот, луѓето имаат можност да си обезбедат урбана мобилност, без при тоа самите да поседуваат автомобил, со што го избегнуваат сериозниот финансиски товар за набавката и и одржувањето. Најчесто, преку мобилната апликација, се лоцираат, отклучуваат и стартуваат кар шеринг автомобилите, а потоа сметката се плаќа – најчесто според бројот на изминати километри.

Реклама