Како да ги решавате вашите менаџерски проблеми

64
Фото - Freepik

Една работа може да ви ја ветам.

Како менаџер ќе се соочувате со бројни проблеми.

Впрочем, ако разговарате со менаџери од било кое организациско ниво, најверојатно ќе ви кажат дека најголемиот дел од своето работно време го поминуваат како пожарникари кои гаснат пожари и решаваат кризни состојби со различен интензитет.

А од вас како менаџер, сите (сопственици, акционери, вработени, клиенти, добавувачи…) очекуваат проблемите да ги решите. Успешно, брзо и со минимални жртви (последици).

Токму затоа, неопходно е на секој проблем да му пристапите систематски.

А систематскиот пристап значи дека, во решавање на проблемот треба да настапите според следните чекори.

  • Идентификувајте го проблемот.
  • Креирајте и поставете алтернативни решенија.
  • Евалуирајте ги алтернативните решенија.
  • Изберете едно решение,
  • Донесете одлука и имплементирајте решение,
  • Оценете и Контролирајте.

Идентификувајте го проблемот. Секое решавање на проблемите започнува кога ќе разберете дека се соочувате со проблем. Затоа, морате како менаџер да бидете отворени за прием на информации одвнатре, од организацијата или од надворешниот свет. Ако до вас пристигне необично голем број поплаки од клиентите за работата во одредено одделение, прифатете ги тие информации и пробајте да го идентификувате проблемот. Можеби вашите продавачи се незадоволни од некоја причина, па нивното незадоволство се  манифестира во квалитетот на нивната работа.  Ако клиентите се жалат на квалитетот на производите, можеби суровините и материјалите кои ги користите во производството имаат полош квалитет од претходно, бидејќи сте го смениле дотогашниот добавувач? Како и да е, во оваа фаза е клучно да ги примите информациите и поплаките и да констатирате дека вашата компанија, или некое нејзино одделение (сектор) се соочува со проблем.

Креирајте и поставете алтернативни решенија.  Вториот чекор во ефективното решавање на проблемите е да ги разработите и поставите алтернативните решенија на проблемот. Оваа фаза ви дозволува да ги разгледате сите можни алтернативи, за решение на проблемот. Ако ви се расипала некоја машина неопходна за производниот процес, можете да набавите нова – со сопствени средства, кредит или лизинг, можете да ја замените со користена но во добра состојба, или да ја поправите постоечката и привремено решите проблемот.

Евалуирајте ги алтернативните решенија. Откако сте го завршиле претходниот чекор и идентификувале можните решенија, направете анализа (евалуација) на алтернативните решенија. Можеби некои од можнте решенија изгледаат одлично, како на пример да купите нова машина, но за тоа решение немате доволно финансиски средства, или пак инвестицијата е преголема и нема да даде соодветен фидбек (профитабилност) за да се исплати истата во определен временски период.

Изберете едно решение. Евалуацијата на алтернативните решенија на проблемот, не можат да траат вечно. На крајот (побрзо или подоцна) морате да изберете една од понудените алтернативи. Тоа се очекува од вас. Да носите одлуки. И лесни и тешки. Во ситуациите во кои претходниот чекор сте го завршиле идентификувајќи две или три решенија кои ви се чинат подеднакво добри, не е лошо да се консултирате со уште некој. Член на вашиот менаџерски тим, или надворешен експерт, кој ќе го разгледа проблемот и непристрасно ќе ви помогне да го најдете вистинското решение.

Донесете одлука и имплементирајте го вашето решение. Откако сте го стесниле изборот на само едно решение – донесете ја конечната одлука и застанете целосно зад неа.

Оценете и Контролирајте. На крајот од процесот, откако сте ја донеле и имплементирале одлуката, останува последниот чекор – да ја оценувате и контролирате ситуацијата. Ќе можете да измерите дали вашата одлука го решила проблемот. Ако не сте ја постигнале посакуваната цел, признајте ја грешката и применете ново решение.

Кои вештини ви требаат за да бидете успешен менаџер?

Добрата практика покажува дека најдобри менаџери се оние кои имаат : експертски познавања од областа која ќе ја раководат, одлични вештини за комуникација со луѓето, желба да управуваат.

Експертски познавања. Сопствениците и менаџерите за човечки ресурси, на пониските менаџерски позиции, најчесто предлагаат и избираат луѓе со експертски познавања во областа во која ќе управуваат.

Ако е потребно да се пополни местото менаџер на сервис, за таа позиција, најверојатно, ќе биде избран најдобриот сервисен консултант , со високо стручно образование и долгорочно искуство во дејноста. Човек кој ја познава работата и кој ќе може активно да комуницира со другите инжинери, мајстори и специјалисти.

Ако пак се избира менаџер на продажба, на таа позиција обично се поставува човек кој ја познава продажбата. Знае како да пронајде нови потенцијални клиенти, да оствари добра врска и конекција со клиентите, да обезбеди врвна презентација на производите и услугите, да ја затвара продажбата. Токму затоа, позицијата продажен менаџер, најчесто ја добива најдобриот продавач во фирмата, како унапредување и награда за врвните резултати, но и како гаранција дека компанијата ќе добие проверен и докажан експерт во својата област.

Но… да се потсетиме.

Менаџментот е уметност да ги завршите работите со помош на луѓето.”

Значи, врвниот менаџер на продажба, не треба да продава. Тој треба да ги води неговите продавачи кон остварување на целите во секторот за продажба. А тоа може да го направи преку активно водење на луѓето и успешно делегирање на обврските. Преку планирање на нивните активности, континуирано едуцирање и тренинг на продажните експерти, организирање и надгледување (контрола) на нивната работа.

Да се потсетиме на уште едно правило. Дури 75% од менаџерите велат дека им оди тешко да ги делегираат обврските.