Германската автоиндустрија излегува од криза

36
Фото - Opel

Според последните информации Германските производители на автомобили по сериозната криза предизвикана од Ковид 19 пандемијата, полека се враќаат во нормала.

Во април, искористеноста на производните капацитети се издигнала на високи 91,1 отсто, споредено со 84,2% во јануари оваа година.

Причината за намалениот производствен капацитет на фабриките, сега менаџерите го лоцираат во прекинатите или влошени ланци на испорака на репроматеријали. Дури 60,4% од компаниите сметаат дека производството не е во полна динамика поради влошената набавка на материјали, меѓу кои секако предничат сицилиумските чипови.