Фотоволтаични системи со кредит од само 3%

105
Поволни кредити за фотоволтаични системи. Фото - Freepik

ЕВН и ПроКредит Банка започнуваат нова соработка преку која компаниите во државата ќе може да ги користат кредитите на ПроКредит Банка за финансирање на фотоволтаичните системи што ги нуди ЕВН.

Со инсталација на фотоволтаични системи трошоците за електрична енергија може да се намалат и над 30%, вишокот произведена енергија може да се пласира на пазарот, а поврат на вкупната инвестиција може да се очекува за 6-8 години. Покрај финансиското олеснување на долг рок, компаниите придонесуваат и за намалување на емисиите на CO2 во воздухот и ја покренуваат свеста за одржливи проекти во земјата.

„Компаниите во ЕВН го имаат вистинскиот партнер за инсталација на фотоволтаични системи. ЕВН има долго локално и интернационално искуство во областа на обновливата енергија и енергетската ефикасност. Следејќи ги потребите  на пазарот и технолошкиот развој, нашето знаење го преточивме во поволна понуда за бизнис корисниците. Услугата подразбира креирање на персонализирано решение по принципот „клуч на рака“, преку анализа на специфичната потрошувачка, анализата на самиот објект, набавка и инсталирање на фотоволтаичните системи со сета пропратна документицја, и секако најважното – откуп на вишокот произведена енергија. Целта е поголемо искористување на енергијата за сопствени потреби и со тоа постигнување на најголеми заштеди за бизнисите.“ – изјави Илија Ќироски, Раководител на групата за дополнителни услуги во ЕВН Снабдување.

Преку партнерството на ЕВН и ПроКредит Банка, корисниците ќе можат да ја заокружат и финансиската конструкција за фотоволтаичните системи на ЕВН преку понудата на ПроКредит Банка. Кредитната линија е наменета за сите правни лица и истата е со стимулативната каматна стапка од 3% и 0% провизија при исплата на кредитот.