Европската Централна банка ги намали каматите

19

За прв пат во својата историја, Европската Централна банка, донесе одлука да ги намали референтните каматни стапки.

Референтната каматна стапка за рефинансирање е намалена на 4,25 %, каматната стапка на депозити на 3,75% и маргиналната каматна стапка на 4,5%.

ЕЦБ извести дека главната причина за ова е намалувањето на инфлацијата, како и продолжувањето на рестриктивната монетарна политика.

Базната инфлација во Еврозоната се очекува да биде 2,8% во 2024 година, а следната 2025 ќе падне на 2,2%.

Реклама