Цените на резервните делови ќе продолжат да растат

57
Фото - Pixabay

Експертите сметаат дека цената на резервните делови и понатаму ќе расте.

Ако во првата половина на годината веќе се забележани зголемувања на цените на резервните делови за околу 5%, до крајот на годината многу е веројатно дека цените ќе се зголемат за нови 5%.

Ваквиот тренд е предизвикан од зголемените цени на работната рака, повисоките цени на транспортните услуги и општо оптоварениот ланец на испорака.

Во моментов, огромен дел од порачаните резервни делови во големите ланци се на backorder (се чека на нивно пристигнување во централните складови и испорака), роковите на испорака континуирано се продолжуваат и сето тоа предизвикува сериозни проблеми во индустријата, како и незадоволства на клиентите.

Во моментов, никој не може со сигурност да каже кога овие проблеми од кои е оптоварена авто индустријата ќе се вратат во нормала, а со тоа ќе се нормализираат и испораките и цените.