11% од производството на струја во Хрватска од ветер и сонце

140

Во 2019 година, дури 11% од вкупното производство на електрична енергија во Хрватска било базирано на сончевата енергија и на ветерот.

Овој процент на светско ниво изнесувал 8,2%, а Европската Унија произвела дури 18% од електричната енергија од посочените два еколошки и обновливи ресурси.

Лидер во Европа е Данска, во која дури 55% од електричната енергија била произведена од ветерници и сончевите колектори.

Фото – Pixabay